Inleefhuis

Inleefhuis (OCMW Herentals)

Het inleefhuis is een samenwerking met het OCMW Herentals.
Waarmee we mensen laten voelen hoe het is te leven met een beperkt inkomen.
Voor jongeren is het nuttig om te ervaren welke kosten ze moeten betalen wanneer ze alleen gaan wonen.
Bij volwassenen brengen we de problematiek van armoede onder de aandacht. 

De manier waarop we te werk gaan is door het doorlopen van het huis met een bepaald budget dat vasthangt aan een reële gezinssituatie. De bezoeker van het inleefhuis krijgt het maandelijks budget van dit gezin en moet dan de kosten betalen die zich maandelijks voordoen.

Na het doorlopen van het huis zijn er 3 mogelijkheden indien je geld te kort komt: 'je doet niets', 'je trekt je plan' of 'je zoekt hulp'.
Daarbij worden de gevolgen van de schulden en de bestaande hulpverlening voorgesteld en besproken. 
Vooraf wordt er ook een kleine Quiz gegeven rond armoede. hier worden thema's die belangrijk zijn al kort aangehaald en worden bezoekers geconfronteerd met cijfers en feiten rond armoede.