Activiteiten van VZW De Fakkel

 1. 1. De themawerking: We kiezen samen een thema. Vanuit onze ervaringen zoeken we oplossingen en voorstellen voor het beleid. We komen samen elke 2° maandag van de maand van 9u30 tot 11u30, behalve tijdens de schoolvakanties. Nadien is er gratis soep met brood.
   
  2. De infovergadering: We informeren u rond rechten en plichten, premies en voordelen, studiedagen en overleggroepen. We kiezen ook onze culturele uitstappen en de onderwerpen voor de themawerking en het praatcafé.
  We komen samen elke 4° maandag van de maand van 10u tot 12u. Nadien is er een gratis warme maaltijd. Inschrijving is wel verplicht.
   
  3. Het praatcafé: We geven vorming rond een thema dat we samen kiezen. Meestal nodigen we een externe medewerker uit.
  We komen samen elke 3° maandag van de maand om 13u30. Gelieve op voorhand in te schrijven.
   
  4. Kinderpraatjes en zo: kinderproject op woensdagnamiddag van 14u tot 16u voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Doel: taalachterstand verkleinen. 
   
  5. Cultuur: Mensen in armoede hebben recht op cultuur. Samen met het fonds vrijetijdsparticipatie en de gemeente Herentals zorgen we voor een aangepast aanbod.
   
  6. Wegwijs: In samenwerking met de Dorpel zorgen we voor individuele hulpverlening. We geven info, ondersteuning en een geschikte doorverwijzing.
   
  7. SPAAK: Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen. Met de 4 verenigingen waar armen het woord nemen uit Turnhout, Geel, Mol en Herentals organiseren we jaarlijks een activiteit rond 17 oktober en bieden we vorming en ontspanning aan voor mensen in armoede. Daarnaast werken we samen structureel aan armoede: schulden, vrije tijd, ...
   
  Samen met mensen in armoede willen we structureel werken aan armoede. Daarom gaan we samen op stap en nemen deel aan:
  - overleggroepen van het Netwerk tegen Armoede zoals wonen en gezondheid
  - forumdagen van het Netwerk tegen Armoede
  - het project armoede en energie van Samenlevingsopbouw
   
  Op lokaal vlak nemen we deel aan verschillende overlegorganen zoals het armoedeoverleg van Herentals.
   
  We getuigen ook in scholen en andere organisaties over het onrecht van armoede en uitsluiting.